Procesoptimalisatie

Hoe verhoogt u de klanttevredenheid en de kwaliteit van
uw diensten, terwijl de kosten dalen? Hoe kunt u de doorlooptijd van uw processen verkorten en uw klanten sneller helpen? En kunt u tegelijkertijd zorgen voor een hogere medewerkerstevredenheid?

Nadat wij, samen met u en uw medewerkers, uw processen hebben geoptimaliseerd zult u versteld staan van de resultaten. Klanten zullen nog sneller geholpen worden, de kwaliteit van uw diensten wordt nog hoger en de medewerkerstevredenheid stijgt!

De aanpak

Onze aanpak bestaat grofweg uit 7 stappen:
Intake: Samen selecteren we het te optimaliseren proces en de betrokken afdelingen en stellen we het verbeterteam samen
Kijken: dag meelopen met medewerkers in het huidige proces
• Het in kaart brengen van de klantwens en het huidige proces
Training Lean Kennismaking voor het verbeterteam
• Bedenken verbeteringen voor het gewenste proces
• Het opstellen van een actieplan
Uitvoeren van het actieplan.

Waar mogelijk voeren we wijzigingen direct door. De complexere wijzigingen komen in een actieplan. Voor de implementatie daarvan zullen we het verbeterteam coachen. Wij gaan door tot het resultaat bereikt is en stoppen dus niet bij het actieplan.

Het Resultaat

Met het optimaliseren van uw processen bereikt u een:
• Hogere klant- en medewerkerstevredenheid
• Verbeterde kwaliteit van uw dienstverlening/product
• Verkorting van de doorlooptijd van uw proces

Daarnaast bereikt u, afhankelijk van het type proces, een of meer van de volgende resultaten:
• Kosten worden verlaagd
• Wachttijden lopen terug
• Minder klachten
• Voorraden, en bijbehorende kosten, nemen af