Consultancy

Wij bieden alle soorten consultency en coaching op het gebied van LEan. Hieronder vind je een aantal mogelijkheden.

Lean Organisatie Scan

Nadat wij de Lean Organisatie Scan hebben uitgevoerd weet u:Lean Organisatie Scan
• Waar u de klant nog beter van dienst kunt zijn
• Of er onnodige kosten gemaakt worden
• Waar u de doorlooptijd kunt verkorten
• Of u de werkdruk van uw medewerkers kunt verlagen
• Wat de kracht van uw organisatie is
• En waar verbetermogelijkheden liggen
U ontvangt een Lean Organisatie Scan rapport met daarin onze bevindingen voorzien van concrete tips en aanbevelingen, die u direct zelf in de praktijk kunt brengen. Indien gewenst denken we met u mee over een vervolgaanpak om ook de complexere verbeteringen te realiseren.
Klik voor meer informatie over Lean Organisatie Scan.

Procesoptimalisatie

Met het optimaliseren van uw processen bereikt u een:Procesoptimalisatie
• Hogere klant- en medewerkerstevredenheid
• Verbeterde kwaliteit van uw dienstverlening/product
• Verkorting van de doorlooptijd van uw proces
Daarnaast bereikt u, afhankelijk van het type proces, een of meer van de volgende resultaten:
• Kosten worden verlaagd
• Wachttijden lopen terug
• Minder klachten
• Voorraden, en bijbehorende kosten, nemen af
Waar mogelijk voeren we wijzigingen direct door. De complexere wijzigingen komen in een actieplan. Voor de implementatie daarvan zullen we het verbeterteam coachen. Wij gaan door tot het resultaat bereikt is en stoppen dus niet bij het actieplan.
Klik voor meer informatie over Procesoptimalisatie.

Lean Organisatiebesturing

Lean Organisatiebesturing geeft u zicht en grip op uw bedrijfsresultaten. Procesoptimalisatie
Samen met u stellen we de bedrijfsdoelen vast en vertalen we deze door naar doelen binnen alle lagen van de organisatie. We bepalen met u de Key Performance Indicatoren van uw organisatie en richten de besturing hierop in. Alle medewerkers in uw organisatie streven dezelfde doelen na en sturen hier dagelijks op. Knelpunten komen zo snel aan het licht en kunnen direct worden verholpen.
De medewerkerstevredenheid zal stijgen omdat iedereen weet wat hij bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen.
Klik voor meer informatie over Lean Management.

TrainingenLean training

We hebben een aantal standaard trainingen die we geven en daarnaast kunnen we voor uw bedrijf een training op maat maken. Klik voor meer informatie over Trainingen.