Lean2Succes Consultancy

Wij helpen je Lean succesvol toe te passen in je organisatie en bieden alle soorten Lean consultancy en coaching. Hieronder vind je een aantal mogelijkheden.

Gratis Lean Consult

Je kunt bij ons altijd terecht voor vragen over Lean.

Je kunt vrijblijvend van gedachten wisselen met één van onze specialisten.

De volgende dingen kun je bijvoorbeeld bespreken:

– Vragen over hoe Lean toe te passen binnen jouw organisatie
– Specifieke problemen waar je tegenaan loopt bij het toepassen van Lean
– Vragen over de Lean theorie
– Sparren over een mogelijke aanpak
– En alle andere dingen met betrekking tot Lean die je wilt bespreken

Het Lean Consult is voor iedereen en deelname is gratis! Je hoeft dus geen klant van ons te zijn, of te zijn geweest. Wij helpen iedereen.
Klik voor meer informatie over het Gratis Lean Consult.

Lean Organisatie Scan

Nadat wij de Lean Organisatie Scan hebben uitgevoerd weet je hoe ver Lean binnen jouw organisatie is geïmplementeerd.
Je weet na de scan:

– Hoe er wordt samengewerkt binnen de organisatie
– Of de juiste kennis en vaardigheden aanwezig zijn bij medewerkers
– Of elke afdeling heldere doelstellingen heeft waar dagelijks op wordt gestuurd
– Of knelpunten worden gesignaleerd en verholpen
– Of er inzicht is in de wensen van de klant en de organisatie deze continu probeert in te vullen
– Of er voldoende standaarden zijn en de output voorspelbaar is
– Of processen worden verbeterd en problemen structureel worden opgelost

Je ontvangt een Lean Organisatie Scan rapport met daarin onze bevindingen voorzien van concrete tips en aanbevelingen, die je direct zelf in de praktijk kunt brengen. Indien gewenst denken we met je mee over een vervolgaanpak om ook de complexere verbeteringen te realiseren.
Klik voor meer informatie over Lean Organisatie Scan.

Procesoptimalisatie

Met het optimaliseren van je processen bereik je een:
• Hogere klant- en medewerkerstevredenheid
• Verbeterde kwaliteit van je dienstverlening/product
• Verkorting van de doorlooptijd van je proces

Daarnaast bereik je, afhankelijk van het type proces, een of meer van de volgende resultaten:
• Kosten worden verlaagd
• Wachttijden lopen terug
• Minder klachten
• Voorraden, en bijbehorende kosten, nemen af

Waar mogelijk voeren we wijzigingen direct door. De complexere wijzigingen komen in een actieplan. Voor de implementatie daarvan zullen we het verbeterteam coachen. Wij gaan door tot het resultaat bereikt is en stoppen dus niet bij het actieplan.
Klik voor meer informatie over Procesoptimalisatie.

OGSM

OGSM is de perfecte methode om op 1 pagina je doel, strategieën, KPI’s en acties te formuleren.
Het voordeel van OGSM is dat alles op 1 pagina past. Daarnaast is het overzichtelijk en dwingt de methode je bovendien om keuzes te maken.

Stel een OGSM eerst op voor je hele organisatie. Vertaal deze daarna naar waardestromen en/of afdelingen. Dat resulteert in een organisatie waarbij alle afdelingen elkaar versterken en samen naar het organisatiedoel werken.

We starten boven in de organisatie. Samen met het management team maken we de OGSM voor de hele organisatie. Dit doen we bijvoorbeeld in verschillende workshops. Tijdens deze workshops behandelen we onder andere onderstaande punten:

– SWOT analyse
– Confrontatiematrix
– Invulling geven aan de onderdelen van de OGSM
– Eigenaren benoemen voor alle onderdelen
– Het inrichten van de besturing met behulp van de OGSM

Na afloop ligt er een door het management gedragen organisatiestrategie. Deze OGSM is leesbaar en begrijpbaar voor alle medewerkers. Afdelingen kunnen hier eenvoudig hun doelen uit afleiden.
De medewerkerstevredenheid zal stijgen omdat iedereen weet wat hij bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen.
Klik voor meer informatie over het Opstellen van een OGSM.

Trainingen

We hebben een aantal standaard trainingen die we geven en daarnaast kunnen we voor jouw bedrijf een training op maat maken. Klik voor meer informatie over Trainingen.