Klantarena organiseren

Hoe haal je op een leuke manier feedback bij je klanten op? Hoe ga je in gesprek met je klanten en maak je er ambassadeurs van?

Dat kun je allemaal realiseren met een Klantarena.

Bij een Klantarena wordt de klant ‘in huis gehaald’ en letterlijk en figuurlijk centraal gesteld. Tijdens de Klantarena ontstaat een open dialoog met verschillende klanten, waardoor de medewerkers en het management van een bedrijf inzicht krijgen in de wensen, klachten, behoeftes en ervaringen van hun klanten. Een Klantarena helpt daarmee je product of dienst nog beter af te stemmen op de klantwens.

Bij een Klantarena zijn altijd medewerkers en managers van je organisatie aanwezig, zo ontstaat er interactie tussen je klant en de medewerkers/managers. Hierdoor zullen zowel de klanten als de medewerkers en managers zich meer betrokken voelen bij elkaar.

De Aanpak

Bij een Klantarena is het belangrijk dat er een onafhankelijke procesbegeleider is. Deze gespreksleider stuurt aan op een sfeer van veiligheid, openheid en wederzijds respect. Het is dan erg prettig als de gespreksleider zelf niet onderdeel van het proces is.

Wij helpen je de Klantarena organiseren en faciliteren. Denk hierbij aan:

 • Voorbereiding met de opdrachtgever over doel en aanleiding en verwachtingen
 • Opstellen van een draaiboek voor de klantarena
 • Hulp en advies bij de selectie van klanten en medewerkers
 • Communicatie opstellen voor de medewerkers en klanten
 • Faciliteren van de Klantarena met 2 personen
 • Uitwerken van de output en advies over opvolging hiervan
 • Evaluatie met opdrachtgever

Het Resultaat

Een Klantarena levert het volgende op:

 • Inzicht in de klantwens
 • Inzicht in klantervaringen
 • De klant voelt zich gehoord en serieus genomen
 • Betrokkenheid van klanten, medewerkers en managers

Daarnaast krijg je heel waardevolle input om je dienstverlening te verbeteren. Dit zal uiteindelijk gaan leiden tot meer tevreden klanten!

Een impressie van een klantarena