OGSM Opstellen

Hulp nodig bij het opstellen van je OGSM? Op zoek naar een voorbeeld en de voordelen van een OGSM? Wij helpen je graag verder!

OGSM is de perfecte methode om op 1 pagina je doel, strategieën, KPI’s en acties te formuleren.

  • Objective (kwalitatief doel)
  • Goals (kwantitatieve doelen)
  • Strategies (strategieën)
  • Measures (KPI’s over de strategieën)

Het voordeel van OGSM is dat alles op 1 pagina past. Daarnaast is het overzichtelijk en dwingt de methode je bovendien om keuzes te maken.

Belangrijk om je te realiseren bij het opstellen van een OGSM is dat het tijd kost. Daarnaast vraagt het aandacht van het management en een goede voorbereiding. Verder moet je de OGSM ook jaarlijks herijken omdat je bijvoorbeeld doelen hebt gehaald, of je omgeving is veranderd.

Stel een OGSM eerst op voor je hele organisatie. Vertaal deze daarna naar waardestromen en/of afdelingen. Dat resulteert in een organisatie waarbij alle afdelingen elkaar versterken en samen naar het organisatiedoel werken.

De aanpak

We starten boven in de organisatie. Samen met het management team maken we de OGSM voor de hele organisatie. Dit doen we bijvoorbeeld in verschillende workshops. Tijdens deze workshops behandelen we onder andere onderstaande punten:

  • SWOT analyse
  • Confrontatiematrix
  • Invulling geven aan de onderdelen van de OGSM
  • Eigenaren benoemen voor alle onderdelen
  • Het inrichten van de besturing met behulp van de OGSM

Na afloop ligt er een door het management gedragen organisatiestrategie. Deze OGSM is leesbaar en begrijpbaar voor alle medewerkers. Afdelingen kunnen hier eenvoudig hun doelen uit afleiden.

Indien gewenst helpen wij je graag met het verder vertalen van de OGSM naar afdelingsdoelen. Ook ondersteunen we bij het inrichten van de volledige organisatiebesturing tot op afdelingsniveau.

Een OGSM voorbeeld

Hieronder een eenvoudig voorbeeld van een OGSM. Het voorbeeld gaat over een fictief makelaarskantoor. Het voorbeeld maakt goed duidelijk hoe de OGSM helpt om van een organisatiedoel naar concrete acties te komen.