Online Diensten

Ook online kunnen wij prima helpen met het verbeteren van de resultaten!
Met behulp van verschillende online tools zoals Zoom, Teams en Miro kunnen wij jouw team verder helpen met het toepassen van Lean. We kunnen dan samen één of meer van onderstaande resultaten bereiken:

  • Verlagen van de werkdruk en stress

  • Verkorten van doorlooptijden

  • Verhogen van de klanttevredenheid

  • Verminderen van het aantal fouten

  • Verhogen van het werkplezier

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van ondersteuning die wij online kunnen bieden.

Doelen stellen

Creëer de mogelijkheid om te verbeteren!

We kunnen in verschillende teams ondersteunen met het stellen van doelen. Doelen zijn belangrijk voor een team: zonder doelen kun je niet vaststellen of en hoe succesvol je bent in je werk en kun je ook niet verbeteren. Duidelijke doelen, die haalbaar én uitdagend zijn en waar de teamleden zelf direct invloed op hebben, werken activerend en geven voldoening.

Het stellen van doelen bevordert de samenwerking. Teams zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het resultaat en medewerkers zullen elkaar gaan helpen en informatie delen. Ze zullen samen problemen gaan oplossen.

Dagstarts implementeren

Borg het dagelijks verbeteren!

Als de doelen duidelijk zijn kunnen we dagstarts implementeren en/of coachen. Tijdens de dagstarts wordt gestuurd op deze doelen. De dagstart is dé plek voor teamleden om over verbeteringen na te denken. Hier worden successen en knelpunten besproken en acties uitgezet om te zorgen dat de doelen worden gehaald en knelpunten worden weggenomen. Het werkplezier neemt hierdoor direct toe.

Processen optimaliseren

Werk slimmer in plaats van harder!

We kunnen samen met de mensen uit jouw organisatie processen in kaart brengen en verbeteren. Wij begeleiden deze sessies waarin we de medewerkers zelf verbeteringen laten bedenken en doorvoeren in hun processen. Hiermee creëren we heel snel succes, waardoor mensen zien dat het werkt en het enthousiasme om te verbeteren toeneemt.