Organisatiebesturing Inrichten

Merk je wel eens dat niet alle werkzaamheden in je bedrijf volledig bijdragen aan de doelstellingen? Heb je het gevoel dat je ergens op wilt bijsturen, maar heb je onvoldoende inzicht in de knelpunten? In dat geval kunnen wij je de helpende hand bieden!

Lean Organisatiebesturing draait om zicht en grip krijgen op uw bedrijfsresultaten.

Hiervoor is het noodzakelijk dat de doelstellingen van je bedrijf helder zijn: welke resultaten wi je met je bedrijf bereiken? Vaak zijn de doelstellingen van een bedrijf niet bij iedereen bekend, en dat zorgt er voor dat mensen moeilijk zelf kunnen beoordelen of hun werkzaamheden iets bijdragen aan het resultaat. Het blijkt medewerkers enorme voldoening te geven als ze weten wat hun werk bijdraagt aan het bedrijfsresultaat.

Vervolgens is het belangrijk om de resultaten periodiek inzichtelijk te maken. Dit doen we met zogenaamde Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) waarmee we de doelstellingen vertalen naar zaken die we regelmatig kunnen meten. De uitkomsten van deze KPI’s vergelijken we met de doelstellingen om vervolgens bij te sturen waar dat nodig is. Hierbij is het cruciaal dat het bijsturen frequent gebeurt: als je tijdig bijstuurt heb je de meeste invloed!

De aanpak en het resultaat

Lean Organisatiebesturing implementeren we als een project, waarbij we samen met het management workshops houden waarin we de volgende zaken gaan ontwikkelen:

• Een plaat met de bedrijfsdoelstellingen op het hoogste niveau en een vertaling daarvan naar de werkzaamheden van alle dag
• Een lijst van KPI’s waarmee we de doelstellingen kunnen meten en vergelijken met de gewenste waarden
• Een overleg- en rapportagestructuur waarmee werkelijk gestuurd gaat worden op de KPI’s

Als gevolg blijkt vaak dat er processen zijn die verbeterd kunnen worden. In dat geval kunnen we samen met uw medewerkers een Procesoptimalisatie project uitvoeren.