Procesoptimalisatie

Hoe zorg je ervoor dat je met minder inspanning hogere kwaliteit levert? Dat medewerkers minder hard hoeven te werken, minder stress ervaren en minder irritatie hebben over hun werk. Na het verbeteren van een proces wordt het voor de medewerkers een stuk leuker om ermee te werken. Niet onbelangrijk zijn de verdere voordelen van procesoptimalisatie:

  • Kortere doorlooptijd
  • Hogere klanttevredenheid
  • Minder fouten en een hogere kwaliteit

Nadat wij, samen met jou en je medewerkers, je processen hebben geoptimaliseerd zul je versteld staan van de resultaten. Klanten zullen nog sneller geholpen worden, de kwaliteit van de diensten/producten wordt nog hoger en de medewerkerstevredenheid stijgt!

De Aanpak

Onze aanpak bestaat grofweg uit 5 stappen:
Intake: Samen selecteren we het te optimaliseren proces en de betrokken afdelingen en stellen we het verbeterteam samen
• Het in kaart brengen van het huidige proces
• Bedenken verbeteringen en het ontwerpen van het gewenste proces
• Het opstellen van een actieplan
Uitvoeren van het actieplan.

Waar mogelijk voeren we wijzigingen direct door. De complexere wijzigingen komen in een actieplan. Voor de implementatie daarvan zullen we het verbeterteam coachen. Wij gaan door tot het resultaat bereikt is en stoppen dus niet bij het actieplan.

Het Resultaat

Met het optimaliseren van je processen bereik je een:
• Hogere klant- en medewerkerstevredenheid
• Verbeterde kwaliteit van je dienstverlening/product
• Verkorting van de doorlooptijd van je proces

Daarnaast bereik je, afhankelijk van het type proces, een of meer van de volgende resultaten:
• Kosten worden verlaagd
• Wachttijden lopen terug
• Minder klachten
• Voorraden, en bijbehorende kosten, nemen af