Wat is Lean?

Lean is een filosofie gericht op het creëren van waarde voor de klant in alle processen en het verwijderen van verspillingen (zaken die geen waarde toevoegen). Hierdoor stijgt de snelheid en efficiency van processen.

De klant wordt centraal gesteld. Door vanuit het gezichtspunt van de klant de processen te beoordelen, creëer je maximale toegevoegde waarde voor de klant tegen minimale inspanning. Hierdoor verbetert de kwaliteit, dalen de kosten en daardoor stijgt de winst. Het resultaat is ook meetbaar op andere vlakken: hogere klanttevredenheid en meer betrokkenheid van de medewerkers.

De 5 Lean principes:5 Lean principes
Value (klantwaarde): wie is de klant en wat wil de klant
Value Stream (proces/waardestroom): hoe ziet het proces er uit
Flow: wegnemen van knelpunten en verspilling
Pull: alleen produceren wat de klant vraagt
Perfection: continu blijven verbeteren, resultaat borgen

De Lean methode is afkomstig van de Japanse autofabrikant Toyota.

Wat is Six Sigma

Six Sigma heeft als doel om de kwaliteit van bedrijfsprocessen te verbeteren. Six Sigma doet dit door de oorzaken van defecten of fouten te ontdekken en te verwijderen, om zo de variatie in de processen te reduceren. Daarvoor worden een aantal technieken toegepast, waaronder statistische methoden.

De term Six Sigma of (6σ) vindt zijn oorsprong in de productie industrie. De volwassenheid van een productieproces kan beschreven worden met een “sigma”-beoordeling, die het percentage aangeeft van foutloze producten die geproduceerd worden. Een zes sigma proces is een proces waarbij verwacht wordt dat 99,99966% van de producten foutloos is (3,4 fouten per miljoen).

De Six Sigma methode is ontwikkeld door Motorola, een Amerikaanse producent van communicatietechnologie.

Wat is Lean Six Sigma

Vaak wordt een combinatie van Lean en Six Sigma gebruikt om processen te verbeteren: er wordt dan gestreefd naar een proces zonder verspillingen waarbij het resultaat zeer voorspelbaar is.

Binnen Lean Six Sigma bestaan zogenaamde Black Belts en Green Belts: speciaal getrainde consultants die weten hoe de methode toegepast dient te worden en daar ook ervaring mee hebben.