Werk slimmer, niet harder!

Zo helpen we jouw organisatie vooruit

Volg nu de gratis Lean Kennismaking

Of lees meer over Lean

Onze Partners

Lean2Succes heeft een aantal uitstekende partners waarmee wij gezamenlijk opdrachten uitvoeren en kennis delen. Wij vullen elkaars diensten perfect aan, en bieden zo gezamenlijk een nog completere dienstverlening aan onze klanten. Onze partners staan voor kwaliteit en streven net als wij continu naar perfectie.

Werken aan effectiviteit

Werken aan Effectiviteit is een specialistisch trainingsbureau. Wij werken met een kleine harde kern van persoonlijke en hoog opgeleide trainers en coaches. Je bent bij ons geen nummer. Wij weten wie je bent en wat je wilt bereiken met ons traject. Wij bieden resultaatgerichte trainingen op het gebied van instelling en gedrag. Wij geloven sterk in persoonlijk leiderschap waardoor de begrippen reflectie en eigenaarschap een belangrijk onderdeel van de trainingen zijn.

Werken aan Effectiviteit begeleidt je bij het bereiken van je doelen. Stap voor stap, van vraagstelling naar realisatie. Wij vragen ons niet af OF je kan veranderen, maar wat wij moeten doen om jou die eerste stap te laten maken. Bovendien werken wij met een tevredenheidsgarantie. Wij zijn pas tevreden als u het bent! Als u ontevreden bent over onze dienstverlening, storten wij de investering retour.
www.werkenaaneffectiviteit.nl

Werken aan Effectiviteit

Morphe

Morphé is specialist in IT Transitie & Transformatie Management. Samen met onze klanten voeren we strategische veranderingen door op het vlak van organisatie en IT. We kunnen inmiddels putten uit een brede verzameling best practices en goede partners met wie wij uw programma’s en projecten tot een succes kunnen brengen. In alles wat wij doen, zowel intern als bij onze klanten, staat integrale kwaliteit voorop. Hiermee hebben wij het kwaliteitsdenken en -doen niet tot een papieren systeem gedelegeerd, maar zodanig ingeburgerd dat het ons leidt tot continu verbeteren en uiteindelijk tot succesvol ondernemen.
www.Morphe.eu

Morphe Logo klein

Innovatieklas

Innovatieklas is een nieuw en bewezen samenwerkingsconcept tussen onderwijs en bedrijfsleven. Studenten maken aan de hand van praktijkopdrachten kennis met inspirerende en innoverende ondernemers. Dit doen zij in een multidisciplinair team met studenten en leerlingen van (inter)nationale mbo’s, hbo’s en universiteiten. Studenten ervaren ketens van belangrijke sectoren of clusters van internationaal opererende bedrijven. De jongeren werken onder begeleiding van vakdocenten, onderzoekers en ondernemers aan actuele uitdagingen in de sector. De studenten, docenten en ondernemers worden gefaciliteerd in hun samenwerking met gastcolleges, bedrijfsbezoeken, masterclasses, workshops en netwerkbijeenkomsten. Op deze manier dragen zij bij aan het innovatievermogen van de topsectoren.
www.innovatieklas.nl

Innovatieklas

FWBS

FWBS legt zich toe op de inrichting, implementatie, installatie, ondersteuning en support van software of websites ter ondersteuning van uw bedrijfsprocessen. Ons uitgangspunt is altijd uw visie, strategie en het proces van uw organisatie. Wij ondersteunen u bij het totale traject van procesanalyse, uitwerking en vormgeving van de gewenste oplossing tot de keuze, implementatie én ondersteuning tijdens het gebruik.

Beide richten we ons op verbetering en optimalisatie. Lean2Succes vanuit het perspectief van uw klant en gericht op alle processen en FWBS vanuit de vertaling van die processen naar (ICT) oplossingen en de implementatie daarvan. In die zin vullen we elkaar uitstekend aan.
www.FWBS.nl

FWBS